การประชุม-การอบรม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายหัวข้อการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล. (MUPSF) 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.

-บันทึกการบรรยาย รหัสผ่านสำหรับเข้าชม : qRPebdh8

-ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารอื่น อาธิ

-ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

-ขั้นตอนการประเมิน

-แบบปฟอร์มสำหรับผู้ขอรับการประเมิน

-แบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่: MUPSF

บันทึกการจัดอบรม "การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

-ไปยังบันทึกการจัดอบรม 

**รหัสผ่านสำหรับเข้าชม: dUfpWUF7

สำนักงานงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78