ติดต่อเรา

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 โทรศัพท์ : 02-8002840-7 ต่อ 1014,1017 และ 1113

       Email : sathaporn.jin@mahidol.ac.th