งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78 ต่อ 1014, 1017 และ 1113

Email : sathaporn.jin@mahidol.ac.th

งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78 ต่อ 1014, 1017, 1109 และ 1113