ข่าว / ประกาศ / ตารางเรียนตารางสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78 ต่อ 1014, 1017, 1109 และ 1113

 

ลิขสิทธิ์ & คัดลอก;2021 . Education Zone | พัฒนาโดย Rara Theme. ขับเคลื่อนโดยWordPress